بلورهای مایع کوانتومی

همه چیز از صفر تا صد درباره کوانتوم

کشف حالت کوانتومی جدیدی از ماده

۴,۴۴۷ بازديد

حالت کوانتومی

 
 

حالت کوانتومی (به انگلیسی: Quantum state) که به اختصار حالت نیز نامیده می‌شود، یک شیئ ریاضی است که تمامی ویژگی‌های یک سیستم کوانتمی را در بردارد. عموماً حالت یک سیستم کوانتمی را با {displaystyle |psi rangle } (کت سای) نمایش داده و بر طبق رابطه تکامل:

{displaystyle sum _{i}|irangle langle i|}

که در آن {displaystyle |irangle } بردارهای پایه فضای هیلبرت هستند، می‌توان حالت سیستم را بر حسب بردارهای پایه به صورت زیر بسط داد:

                                                 {displaystyle psi =sum _{i}C_{i}|irangle }

که درآن {displaystyle C_{i}}ها برابرند با:

                                                   {displaystyle C_{i}=langle i|psi rangle }