سرعت نور

همه چیز از صفر تا صد درباره کوانتوم

در هم تنیدگی کوانتومی چیست؟

۴,۴۸۴ بازديد
درهم تنیدگی کوانتومی را می‌توان همبستگی ذرات تعریف کرد. آلبرت انیشتین درهمتنیدگی را «رفتار عجیب در فاصله‌ی دور» (Spooky Action at a Distance) نامید. جدا از کاربرد در همتنیدگی در تحقق یافتن فیزیکی کامپیوترهای کوانتومی، فهم و چگونگی بهره‌وری از پدیده درهم تنیدگی کوانتومی در دیگر رخدادهای فیزیکی جالب توجه است. برای مثال، با استفاده از پدیده درهمتنیدگی می‌توان اندازه‌گیری دقیقی از امواج گرانشی یا درک بهتری نسبت به خصوصیات مواد با خصوصیات عجیب (Exotic) داشت. برای اینکه با مفهوم پدیده درهمتنیدگی و رفتار شبه‌وار ذرات آشنا شوید با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا این مفهوم را از دو منظر قوانین پایستگی و «برهمنهی» (Superposition) کوانتومی بررسی کنیم.